Praca

1. Konsultant, Sprzedawca na terenie Krakowa.


Zakres obowiązków:

sprzedaż usług i produktów telewizji nc+,
sprzedaż usług i produktów TELCOM,
pozyskiwanie nowych klientów,
realizacja planów sprzedażowych w oparciu o przyjęte w firmie standardy obsługi klienta,
raportowanie wyników sprzedażowych,
rozliczanie wpłat abonentów,
obsługa dokumentów nc+.

Od kandydatów oczekujemy:

doświadczenia w pozytywnych relacjach z klientami
doświadczenia w handlu minimum 1 rok (mile widziana branża dystrybucji TV, GSM lub podobna)
profesjonalizmu
samodzielności

Oferujemy:

współpracę z dynamiczną firmą, wyróżniającą się profesjonalizmem na rynku usług Telewizji Satelitarnej nc+
satysfakcjonujące wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
sprzedaż atrakcyjnego, produktu, pozostającego w rozsądnej relacji ceny do jakości
profesjonalne szkolenia
możliwość rozwoju zawodowego i awansu

2. Instalator - montażysta anten satelitarnych naziemnych, zbiorczych.


Zakres obowiązków:

montaż anten telewizji satelitarnej
montaż anten telewizji naziemnej
serwis anten oraz instalacji antenowych
realizacja wyznaczonych zleceń
raportowanie wyników zrealizowanych usług
rozliczanie wpłat za usługi
obsługa dokumentów

Od kandydatów oczekujemy:

doświadczenia w montażu anten rtv/sat
profesjonalizmu
samodzielności

Oferujemy:

współpracę z dynamiczną firmą, wyróżniającą się profesjonalizmem na rynku usług Telewizji Satelitarnej nc+
satysfakcjonujące wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
profesjonalne szkolenia
niezbędny sprzęt
telefon służbowy
samochód służbowy

3. Ważne informacje.Jeżeli nie posiadasz doświadczenia, ale chcesz je zdobyć i interesuje Cię praca w naszej branży - zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową:

www.telcom.pl

oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

praca@telcom.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy na wybrane aplikacje.

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Wysyłając zgłoszenie oswiadczam, iż w związku z RODO* zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TELCOM Sp. z o.o. ul. Syrokomli 26, 30-102 Kraków, który występuje jako pracodawca.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@telcom.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników TELCOM na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnoœć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot œwiadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od otrzymania formularza CV.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żšdania ich sprostowania lub usunięcia.

8. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacjš z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez FPHU TELCOM Sp. z o.o..

9. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żšdania ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreœlonych w art. 18 RODO.

10. Osobie, której dane dotyczš przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodnoœci z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaœ przebiegu procesu rekrutacji.

11. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w FPHU TELCOM Sp. z o.o.

12. Zgłoszenia będą rozpatrywane jedynie w formie elektronicznej pod adresem : praca@telcom.pl

Przeczytałem poniższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

Informacje ogólne

CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……………..” należy składać elektronicznie na adres praca@telcom.pl Niezbędna klauzula informacyjna do formularza: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FPHU TELCOM Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników FPHU TELCOM Sp. z o.o. zgodnie z ogólnym rozporzšdzeniem RODO”. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć, osoby których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy, osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od momentu otrzymania CV) r . * ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)


  © | TELCOM - rok założenia 1991